(કુંવરબાઈનું મામેરું) Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023: Application Form

(કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના) Government of Gujarat has recently introduce Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023. Under this scheme Government and to provide financial assistance of Rs. 10,000. This financial assistance under Kuvarbai Mameru Yojana 2023 for girls of scheduled caste and Scheduled tribe. This scheme implemented by Gujarat State Government and ministry of women and child development. In this article we will share you complete information for which to avail the benefits of Kuvarbai Mameru Yojana Registration.

गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना (કુંવરબાઈનું મામેરું) Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023 के तहत राज्य में गरीब परिवार की बेटियों को उनकी शादी पर सरकार द्वारा 10000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को दिया जाएगा योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के स्थाई निवासियों की बेटियां योजना के लिए पात्र हैं जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है हमारे द्वारा दिए हुए इस लेख को अंतत पड़े क्योंकि हमारे इस आर्टिकल में आपको सभी जानकारियां प्रदान की जाएंगी कि आप किस तरह इस योजना का लाभ ले सकते हैं

Kuvarbai Nu Mameru Yojana

Gujarat Kuvarbai Nu Mameru

We all know that there are many families who belongs to economically weaker section. There are many government schemes that announced by government of Gujarat for upliftment of state people. Government of Gujarat introduced the scheme to provide benefits to the girls of the state . Rechargeable batteries will get financial assistance of 10000 rupees for the girls of scheduled caste and Scheduled tribe for marriage purpose.

Main objective to start this scheme government aims to provide financial help to the families belongs to SC/ST for marriage purpose of their girls. The financial assistance of 10000 Rupees given in the habit of applicant at the time of their marriage. If you want to avail the benefits of this scheme then you have to apply for the scheme. Before going to apply please check document list and eligibility criteria.

Government of Gujarat has declared a new scheme for the girls for their marriage. The scheme name is Kuvarbai Nu Mameru Yojana. Is under this scheme the component of Gujarat giving the financial assistance rupees 10000 for the marriage for middle class families girls, and economic weaker section today in this article we are giving the complete information about Kuvarbai Nu Mameru Yojana if you want to take benefit scheme read this whole article carefully

Information table of Kuvarbai Nu Mameru Yojana

 • Name of scheme – Kuvarbai Nu Mameru Yojana
 • State – gujarat
 • Launched by – Gujarat Government
 • Department – women and child development department
 • Benefits – girls belongs to SC/ST category
 • Financial assistance – 10000 rupees
 • Purpose – marriage purpose
 • Download – Application form pdf
 • Official website –

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023 Latest News

Gujarat Budget 2020-21 के अंतर्गत Kuvarbai Mameru Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में ₹2000 की वृद्धि कर दी गई है. राज्य के ex उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री नितिन पटेल जी द्वारा गुजरात मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ावा कर दिया है पहले इस योजना में 10000 से 12000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए बजट का प्रावधान 80 करोड़ रुपए कर दिया गया है.

Gujarat government hindi scheme in 2022 has launchedthe Kuvarbai Mameru Yojana for girls of specific castes This scheme was launched by The Ministry of Women and Child Development of Gujarat for girls of SEBC, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.This scheme is specially launched to give financial help to the Gujarat government at the time of marriage to every SEBC, ST and SC girl in the entire state. If you want to apply online for the scheme you can read all artical carefully

Send this scheme basically started by Gujarat government for girls of SC ST caste. The scheduled caste and Scheduled tribe girl will get financial support at the time of their marriage. Gujarat government giving 10000 rupees for the merit of SC ST caste of girls.

गुजरात हमारे देश के बड़े राज्यों में से एक हैं. गुजरात राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य सही गुजरात सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है जो भी लाभार्थी योजना का लाभ लेना चाहता है अपने सभी दस्तावेज जमा करवाकर योजना का लाभ ले पाएगा

Main objective of Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 In Gujarat

 • Government aims to provide financial assistance of 10000 Rupees to the girls for the marriage purpose.
 • Families who belongs to Scheduled caste and Scheduled tribe.
 • Financial amount provided in the favour of girl name at time of marriage.
 • Before going to apply you must check complete list of documents.
 • This scheme is under women and child development department.

Eligibility criteria

आप सभी जानते हैं कि हमारा देश के गुजरात राज्य एक विकसित राज्य में से एक है लेकिन राज्य में बहुत से ऐसे सीमाएं हैं जहां पर समाज के बहुत ही गरीब वर्ग के लोग रहते हैं ऐसे वर्ग के लोगों को सहायता जाने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी जी द्वारा सहायता राशि देने का निर्णय किया गया है इसके अतिरिक्त राज्य के गरीब परिवार की बच्चियों की शादी के लिए सरकार द्वारा ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी योजना का सीधा लाभ राज्य के गरीब परिवारों को मिलेगा. Sc-st समुदाय से संबंध रखने वाली योजना के लिए पात्र हैं.

 • Applicant must be permanent resident of Gujarat state.
 • Candidate must belong to scheduled caste and Scheduled tribe.
 • Only girl beneficiaries are able to avail the benefits.
 • Amount provided in the favour of girl at time of marriage.
 • The family income should not exceed than given criteria.

Gujarat Kuvarbai Nu Mameru Document List

 • Aadhar card
 • Voter ID card
 • Income certificate
 • Caste certificate
 • Permanent resident proof
 • Bank account
 • Invitation card of marriage
 • Age proof
 • Passport size photographs

(g3q.co.in) Gujarat Gyan Guru Quiz Registration 2023 | Apply Online

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023

ગુજરાત રાજ્ય કી બચી યાની કી એસ.ટી એસ.સી સમુદાય કી લડકીઓ કી શાદી પર આર્થિક સહાયતા દે ને કહી દેશે ગુજરાત સરકાર દ્વારા Kuvarbai Mameru Yojana કિશોર બાદ કી ગઈ હૈ. ગ્રામીણ ક્ષેત્ર કે પરિવાર જિંદગીભર શિક્ષાના 120000 કમ હૈ યોજના કે લિયે પાત્ર હોંગે ચક્કી શહેરી ક્ષેત્રો કે નાગરિક જિંદગી પારિવારિક શાળાના 150000 પાસે અદેખાઈ યોજના ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક યોજના લાભ લે સકતે હૈ સરકાર કા કહના હૈ કિ ગરીબ પરિવાર કી બેટી ઓ કી શાદી પર આર્થિક સહાયતા દે કરું એ આ તમે બધાને કહી દેશે યોજનાની શરૂઆત કી ગઈ હૈ

Kunverbainu Mameru (Assistance to married daughters) The Ministry of Women and Child Development of Gujarat has launched a scheme called Kunwarbai Nu Mameru Yojana today in this article we are giving the complete information about the schemeThe main motive of this scheme is to give financial support to ST/SC girls’ marriage and in this blog post, we give every information about this govt. scheme just like Gujarat Kuvarbai Nu Mameru Scheme 2023-24 Application Form Download, Kuvarbai nu Mameru Scheme 2023With the use of this govt. scheme all girls of ST/SC category get Rs- 5000 when they got married.From this amount Rs. 2000 is given to the girl’s parents/guardian for the daughter’s marriage and Rs. 3000 to a girl as a Kisan Vikas Patra

Application procedure for Kuvarbai Nu Mameru Yojana

If you wants to apply for the skin then check the below mentioned application procedure.

 • First navigate to the official web portal Or visit nearest WCD Office.
 • Now you have to collect Kuvarbai Nu Mameru Yojana application Form.
 • You have to fill all the required details in application form.
 • After that you have to attach necessary documents.
 • Submit your application form to the concerned department.
 • After successful submission and verification of your application form.
 • Applicant will get financial help from the concerned department for marriage purpose of girls.

Conclusion: I hope you will get complete information regarding Kuvarbai Nu Mameru scheme in Gujarat. For more details stay in touch with us and get latest updates.

Leave a Comment